Onze Statuten en Reglementen kunt u vinden in PDF formaat via de onderstaande afbeeldingen:

Statuten BVSW

Huishoudelijk reglement