Milieufederatie Zuid-Holland

   9 februari 2011 – De Milieufederatie Zuid-Holland krijgt voor 2011 200.000 euro minder subsidie omdat de provincie ontevreden is over het gevoerde        beleid. De subsidie is nu vastgesteld op 416.000 euro in plaats van de aangevraagde 616.000 euro. Voor 2012 wordt de subsidie in zijn geheel ingetrokken. De provincie zal nu onderzoeken of en zo ja welke mogelijkheden er zijn om de taken van de Milieufederatie bij organisaties in het natuur- en milieuveld onder te brengen dan wel in een nieuwe organisatie of nieuw samenwerkingsverband.

Doelen onvoldoende bereikt
Volgens Gedeputeerde Staten heeft de Milieufederatie de beoogde doelen – waaronder het bereiken en trekken van nieuwe groepen jonge burgers – de afgelopen jaren onvoldoende bereikt. “De provincie heeft de Milieufederatie de afgelopen jaren veel ruimte gegeven om een vernieuwing tot stand te brengen. Dit heeft echter niet tot een bevredigend resultaat geleid”, aldus GS.