Bestuursleden 
Els Klepke. †
120807 – (AD )van wieg tot graf /0142.pdf
Jilles Hemmes. †

Algemeen bestuurslid
Harry Visser, ondersteunend
Boekhouding:
Financieer ondersteuning (SOBO).
Rodger de Jong
Redactie ledenblad:
Ton Klepke
Jan van Kampenhout
Gerard Tijsmans

Intiatiefnemers/oprichters BVSW
Herman Posthoorn
Herman Noordegraaf

Ereleden:
Gerard Tijsmans
John de Kievith.
A.Alblas-Brand. †
Bob de Uyl. †
Cor Feelders. †
Lid van verdiensten:
Tinus de Groot.†
Hennie Hagen.
Gerard Tijsmans.
Bestuuronderstenende Leden
Daan Hesbach
Martin
Corry