Jan van Avennesstraat 32 - 3117 PR Schiedam
010-4266442 info@bvsw.nl

Nieuw bestuur voor Bewonersvereniging Schiedam-West

Tijdens de Jaarvergadering op 15 april 2014 is door de leden van de Bewonersvereniging Schiedam-West een nieuw bestuur gekozen. Voorzitter Harry Visser en secretaris Gerard Tijsmans hebben aangegeven, dat zij hun functies zouden neerleggen. De heer Visser blijft als ondersteunend bestuurslid betrokken bij de bewonersvereniging.

De overige bestuursleden hebben zich opnieuw kandidaat gesteld.

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Hennie Hagen (voorzitter),
Ina Blans-Visser (penningmeester),
Eric Campfens (secretaris),
Jillis Hemmes (algemeen bestuurslid),
Peter Goekoop (algemeen bestuurslid),
Hans van der Stap (algemeen bestuurslid),
Harry Visser (ondersteunend bestuurslid).

De leden en het bestuur van de Bewonersvereniging Schiedam-West danken de heer Gerard Tijsmans voor zijn grote inzet. De vereniging zal hem missen.

Bron: Persbericht BVSW 16 april 2014

Geachte leden / relaties,
Maandagavond  7 april 2014 heb ik het bestuur van de Bewonersvereniging Schiedam-West (BVSW),  in vergadering bijeen, laten weten dat ik op de algemene ledenvergadering van 15 april a.s. na 12 jaar mijn functie als bestuurslid bij de BVSW zal neerleggen.
Eerder al had ik mijn functie van algemeen secretaris vacant gesteld.  Dit was kenbaar gemaakt via het BVSW-ledenblad, Facebook en Twitter. Wetende dat er een nieuwe secretaris staat te springen om het van mij over te nemen, maakt het genomen besluit minder moeilijk is. Gedurende drie maanden zal ik hem nog ondersteunen om taken naar behoren over te dragen.
Een oud spreekwoord zegt:
Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan,
Voor mij is nu de tijd gekomen om te gaan.

Ik dank alle leden voor het vertrouwen mij gegeven, voor de samenwerking en voor de mogelijkheid om hen te vertegenwoordigen in de voorbije jaren.  Ik wens het bestuur van de Bewonersvereniging Schiedam-West (BVSW)  alle wijsheid toe.
Mogelijk tot horens cq tot ziens in een andere hoedanigheid.

Met vriendelijke groet,
G.J. (Gerard) Tijsmans.